Year-10 Issue-2 APRIL-JUN 2021 - Call for Papers/Articles for upcoming Issue.

Sr. No Title Name of Author/s
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Year-10 Issue-1 JAN-MAR 2021 - Click Here -Latest Issue

Sr. No Title Name of Author/s
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Year-9 Issue-4 SEPT-DEC 2020 - Click Here 

Sr. No Title Name of Author/s
0 સંપાદકની કલમે
1 ધોરણ-૬ ના સામાજિક જિજ્ઞાન જિષયમાાં આપણે . ડૉ.રાકેશભાઈ નાનુભાઈ   પટેલ
2 પુસ્તકનુાં નામ - તમારા મૃત્યુ પર આાંસુ કોણ સારશે પ્રવીણ મકવાણા
3

પ્રતિભાશાળી બાળકો અને તેમની સમસ્યાઓ

ડૉ.પરિતા આર દવે
4 કમઠાણ’- દલિતજીવનનું વાર્તાવિશ્વ શ્રીમાળી દીપકકુમાર ખેમાભાઈ
5

રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ:૨૦૨૦ ની પૃષ્ઠભૂમિ અને પરિચય

અજય ભરતભાઈ રાવલ
6

પરિવાર અને સોળ સંસ્કાર

ડો. જિજ્ઞેશ બી. પટેલ
7

શિક્ષણમાં વેબ 2.0 નો વિનિયોગ

અહમદઅલી એન.ખણુશીયા
8

શિક્ષકોએ છાત્રો સંગાથે શું કરવાનું હોય છે.

પ્રા. ડૉ. મધુસૂદન મ. વ્યાસ
9

ભારતીય શિક્ષણ નીતિઓના સંદર્ભમાં પ્રવૃત્તિ દ્વારા શિક્ષણ …

પન્નાબેન એન. પટેલ 

ડો. કિશોરભાઈ નાયક                       

10

‘BLENDED LEARNING -એક શૈક્ષણિક અભિગમ’

ડૉ. ભરત પરમાર
11

રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ 2020 થી નવી દિશાકલ્પેશ નરેન્દ્રભાઈ સોલંકી

કલ્પેશ નરેન્દ્રભાઈ સોલંકી
12

અધ્યયન અધ્યાપનમાં મોબાઈલ એપસ્

ડૉ. હર્ષાબેન જે પટેલ  
13 શિક્ષણદર્શનના લવાજમ અંગે 

Year-9 Issue-3 JULY-SEPTMBER 2020 

Sr. No Title Name of Author/s
0 સંપાદકની કલમે
1

નવી શિક્ષણ નીતિમાં પૂર્વ પ્રાથમિક શિક્ષણનો અભ્યાસક્રમ  

મેહુલકુમાર સુરેશભાઈ પટેલ

2

કમઠાણ’- દલિતજીવનનું વાર્તા વિશ્વ

શ્રીમાળી દીપકકુમાર ખેમાભાઈ
3

શિશુ પરામર્શન કેન્દ્રનાં બાળકોના વિકાસનો અભ્યાસ  

ડૉ. મીનલબા બી. જાડેજા 

ચિરાગ ઠક્કર

4

પંડિત દિનદયાલ ઉપાધ્યાયના શૈક્ષણિક વિચારોનો અભ્યાસ

 અશોકકુમાર બળદેવભાઈ પ્રજાપતિ
5 રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ-૨૦૨૦ શિક્ષણની નવી ક્ષિતિજ

ગૌરાંગ આર. પટેલ
6

વિદ્યાર્થીઓની પ્રખરતા શોધ કસોટી ....... એક અભ્યાસ

ડૉ.સોનલ પી. પટેલ

7

ઑનલાઈન ઍજ્યુકેશન : વિદ્યાર્થી અને શિક્ષક

કલ્પેશ નરેન્દ્રભાઈ સોલંકી
8

શિક્ષક

ડૉ.દિપ્તી એન. ત્રિવેદી
9

ગાણિતિક તર્ક: આવશ્યકતા, પ્રકાર અને વિકાસાવવાની રીતો

વરુણકુમાર ડી. રાઠોડ
10

ઉપનિષદોમાં મૂલ્યશિક્ષણ અને વિભાવના

સંગીતાબેન પી. પરમાર
11

ચિંતનાત્મક શિક્ષણ

 એલીશા કે. સરકારી
12

કવિતા શિક્ષણઃ વર્કશૉપ મૉડેલ

ડૉ. વિપુલ ઠાકર
13 શિક્ષણદર્શનના લવાજમ અંગે 

Year-9 Issue-2 April-June 2020 - Click Here 

Sr. No Title Name of Author/s
0 સંપાદકની કલમે 
1

પ્રાથમિક શિક્ષણમાં પ્રજ્ઞા અભિગમ - પ્રવૃત્તિ દ્વારા જ્ઞાન

પન્નાબેન એન. પટેલ 

ડો. કિશોરભાઈનાયક

2

તાપી જિલ્લાની સરકારી ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓનું......

પટેલ ભાવેશકુમાર કે
3

બાળવિકાસ અને ભારતીયવિચાર

માલતિ ઠક્કર
4

મધ્યાહન ભોજન યોજના અંગે વિદ્યાર્થીઓના અભિપ્રાયો

 અંકુરજોશિ
5

મોબાઈલ બાળકના વિકાસનું કરણ કે મરણ

ડૉ. નિલેષપંડ્યા
6

વિદ્યાર્થીઓમાં ગણિત વિષય પ્રત્યે અરુચિનાકારણોનો......

ડૉ. જિજ્ઞેશ જે. કંથારીયા

ચૌધરી કૃપાલી આર

7

પ્રેરણારૂપ શિક્ષકોના પ્રેરકતત્વોનું અધ્યયન

ડૉ.ભાવેશ આઈ.રાવલ
8

જૂન ૨૦૧૮ થી અમલમાં  આવેલ ધોરણ-૭ ના ......

ગોવિંદ એમ. પટેલ
9

ગણિત અધ્યાપનમાંમોર્ડનમેથડ્સ......

ડો.દિલિપએમ.પટેલ
10

વાંચન પ્રક્રિયા અને વિકલાંગતા ધરાવતા બાળકો

ધવલ પી. વ્યાસ
11

પ્રાથમિક શાળાઓમાં થતીસહઅભ્યાસિકપ્રવૃત્તિઓની.....

 ડો.જીજ્ઞેશ રાઠોડ 
12

આ સમયની ગતિ ન્યારી છે...તે પાછો ચોક્કસ આવે છે.

ડૉ. જય ઓઝા
13 શિક્ષણદર્શનના લવાજમ અંગે 

Year-9 Issue-1 Jan-March-2020 -Click Here

Sr. No Title Name of Author/s
0 સંપાદકની કલમે 
1 આંતર વ્યાવહાર વિશ્લેષણવાદ અને તેનાં પાયાના ખ્યાલો ડૉ. જે. કે. જોષી
2

બોધકથાઃ જ્ઞાનાર્જનનું સાધન

શ્રી અજય ભરતભાઈ રાવલ
3 બી.એડ્ પ્રશિક્ષણાર્થીઓની મનોવૈજ્ઞાનિક સમસ્યાઓ………

ડૉ. નિલેષ પંડ્યા

રજનીકાંત ચૌહાણ

4

ઇશરદાસજી રોહડીયાની ઐતિહાસિક રચના “હાલ ઝાલા રા’કુંડળીયા”

ડૉ. તીર્થંકરદાન રતુદાનજી રોહડિયા
5

કન્યા કેળવણી અંગે શિક્ષકોના અભિપ્રાયો

અંકુરકુમાર સુભાષચંદ્ર જોષી

ડૉ. ભાવેશ આઇ. રાવલ

6

ધોરણ-૯માં આભાસી વર્ગખંડના જીવંત પ્રસારણ કાર્યક્રમ દ્વારા ....

ખુશ્બુ એન મકવાણા
7

ભારતીય ઉચ્ચશિક્ષણમાં પડકારો અને તકો જીવન કૌશલ્ય શિક્ષણ…

ડૉ. અંજનાબેન વી. ચૌધરી
8 પૂજ્ય મોટા અને રંગ અવધૂતના શૈક્ષણિક વિચારોનો અભ્યાસ ડૉ. જ્ઞાનેશ બ. ગોડબોલે
9

ઉચ્ચ શિક્ષણમાં ખાનગીકરણની અસર

ડૉ. કનુભાઈ દેવશીભાઈ સ્વાગીયા
10 બહુરૂપી ગાંધી - એક ઉમદા બાળસાહિત્યનો પરિચય ડૉ. હરિકૃષ્ણ એ. પટેલ
11

દક્ષિણ ગુજરાત વિસ્તારના પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકોની ........

કેવલ એ. ચૌધરી

ડૉ.વિનોદભાઈ જી. પટેલ

12 કિરાતાર્જુનિયમના સંદર્ભે  અર્થગૌરવના પુરસ્કર્તા ભારવિ ડૉ. રાકેશ આર પટેલ
13 શિક્ષણદર્શનના લવાજમ અંગે 

Year-8 Issue-4 Oct-Dec-2019- Click Here

Sr. No Title Name of Author/s
0 સંપાદકની કલમે  ડૉ. જિજ્ઞેશ બી. પટેલ 
1

બી.એડ. દ્વિ-વાર્ષિક અભ્યાસક્રમમાં ઇન્ટર્નશીપ કાર્યક્રમ …

ડૉ.ભાવેશ આઈ રાવલ
2

શાળાકીય સર્વગ્રાહી મૂલ્યાંકન

અરવિંદભાઇ કે. ટાંક

ડૉ. પત્રલેખા એ. બારડ

3 ડાયરી લેખન અજય ભરતભાઈ રાવલ
4 શાંતિ અને સમરસતા માટેનું શિક્ષણ : આંતરરાષ્ટ્રીય પરિપેક્ષ્યમાં ગૌરાંગ આર. પટેલ
5

બી. એડ્. કોલેજના તાલીમાર્થીઓ માટે  સંદર્ભ પુસ્તકનું મહત્વ

અમિતકુમાર સીયારામ યાદવ
6 વિદ્યાર્થી કેન્દ્રિત અને અસરકારક શિક્ષણ માટે ગૂગલ એપ્લિકેશન્સ ડો. બીના એમ. પારેખ
7

પ્રશિક્ષણાર્થીઓમાં વાચન ઝડપ અને ચિંતનાત્મક લેખન .....

ડૉ. મીનાક્ષીબેન સી.વાણિયા
8

સમગ્ર વિકાસ અભ્યાસક્રમ આધારિત શિક્ષણ પ્રક્રિયાનો ........

અનિલાબેન એન.સોની
9

ગુજરાતી વિષયમાં ચિત્ર વાર્તા પદ્ધતિની અસરકારકતા

પ્રા. કૌશિકા એમ. વાઘેલા
10

શિક્ષણની સમસ્યાઓ

ડૉ. દિપ્તી એન. ત્રિવેદી
11

શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતામાં શૈક્ષણિક વિચારો

પ્રા.સંદિપ એસ.બોરિચા
12

સરકારી શાળાઓ -એક નવી ક્ષિતિજ

કલ્પેશ નરેન્દ્રભાઈ સોલંકી
13

માનસિક સ્વાસ્થ્ય અને શૈક્ષિણક સિદ્ધિ

પ્રશાંતસિંહ કે. પરમાર

Year-8 Issue-3 July-Sept-2019 - Click Here

Sr. No Title Name of Author/s
0 સંપાદકની કલમે  ડૉ. જિજ્ઞેશ બી. પટેલ 
1 ECCE અને નવીન રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ-2019 ડૉ. હર્ષાબેન જીજ્ઞેશ પટેલ
2 "જ્ઞાનકુંજ": પ્રાથમિક શિક્ષણક્ષેત્રે ડીજીટલયુગનો પ્રારંભ શ્રી ગોવિંદભાઇ પટેલ
3 હિન્દી વિષયના પાઠ્યપુસ્તકમાં બુનિયાદી શિક્ષણનાં તત્ત્વો ડૉ.અશોક પરમાર
4 આઝાદીનું મૂલ્ય હાલના સમયમાં કેટલું આવશ્યક અને આવકાર્ય છે? ડૉ. હેતલબેન પરમાર
5 એલ્કેમિસ્ટ: સેવેલું સપનું સાકાર કરવાની પ્રેરણા આપતી નવલકથા હાર્દિકકુમાર પ્રજાપતિ
6 વૈદિક સાહિત્યમાં નિરૂપિત શિક્ષણ – વિભાવના ડૉ.યોગિની એચ.વ્યાસ
7 ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શાળાના વિદ્યાર્થીઓની સિદ્ધિ પ્રેરણાનો તેમની જાતિ અને વિસ્તારના સંદર્ભમાં અભ્યાસ

મોહન આર. વાજા 

ડૉ.મહેશ નારાયણ દીક્ષિત

8

રાષ્ટ્રીયવાદ અને  સરદાર પટેલ

ડૉ.મીના આઈ. રાજપૂત
9 શાળા શિક્ષણમાં રમત અને સ્વાસ્થ્ય કલ્પેશ એન. સોલંકી
10 વડોદરા જિલ્લાની ઉચ્ચ પ્રાથમિક શાળાના વિદ્યાર્થીઓની સાંવેગિક બુદ્ધિનો અનુકૂલનના સંદર્ભમાં અભ્યાસ

ડૉ. જીજ્ઞેશ પટેલ

પ્રો. મનીષકુમાર વી. પટેલ

11 ૨૧મી સદીમાં શિક્ષકની ભુમિકા જીતેન્દ્ર ભાગુભાઈ ભીમડા
12 પાઠ્યપુસ્તક: એક જડ માળખું કે માર્ગદર્શક? ડૉ. જે. કે. જોષી
13 શિક્ષણ દર્શનના લવાજમ અંગે

Year-8 Issue-2 April-June-2019 - Click Here 

Sr. No Title Name of Author/s
0 સંપાદકની કલમે  ડૉ. જિજ્ઞેશ બી. પટેલ 
1 ગુણોત્સવ-૭ ના ઓનલાઇન પ્રાપ્ત પરિણામનો વિશ્લેષણાત્મક અભ્યાસ ડૉ. યોગેશ.કે પટેલ
2 ધોરણ-૫ ના વિદ્યાર્થીઓના ગુજરાતી વિષયના લર્ન વીટા એનીમેશન કાર્યક્રમ દ્વારા સ્વ અઘ્યયનની અસરકારકતાનો અભ્યાસ ડૉ. રોહિત સી. પટેલ
3 શિક્ષણ પ્રક્રિયામાં  વૈવિધ્ય અને સકારાત્મક અભિગમ  માટે નવાચાર ડો. સુરેશ મકવાણા
4 અધ્યા4પન કાર્ય માટે પ્રભાવશાળી શિક્ષક ડૉ. પ્રભાત એમ. કાસરા
5 શિક્ષણમાં ICT ના કાર્યક્ષેત્રનો વિનિયોગ વ્યાસ ખ્યાતિબેન ડી
6 માતૃભાષાના શિક્ષણની જરૂરીયાત અને આવશ્યકતા ડૉ. કલ્પેશ એચ. પાઠક
7 બી.એડ. બેઝીકના તાલીમાર્થીઓનું શ્રમ પ્રત્યેનું વલણ ડૉ.ધીરજલાલ ટી. રાઠોડ
8 ડિજિટલ ગ્રંથાલય (DIGITAL LIBRARY) ડૉ. કેવલ એમ. પટેલ
9 ઈ.સ. ૧૯૪૭ પહેલાનું સ્ત્રીશિક્ષણ હાર્દિક પ્રજાપતિ
10 પ્રાણમય કોશની વિભાવના અને વર્તમાન પરિસ્થિતિમાં પ્રાણમય કોશ -શિક્ષણનું મહત્ત્વ ડો. સ્વાતિ શાહ
11 નૈતિક મૂલ્યોનું મહત્ત્વ પટેલ સંગીતાબેન જે.
12 જીભ અને દાંત – દોસ્તી કે દુશ્મની ? રણછોડ શાહ

Year-8 Issue-1 Jan-March-2019-Click Here

Sr. No Title Name of Author/s
1

ભાષાશિક્ષણમાં નાટ્યકળાનો વર્ગખંડ અધ્યાપનમાં વિનિયોગ

ડૉ. કલ્પેશ એચ. પાઠક
2

અધ્યયનના માર્ગદર્શન સિધ્ધાંતો

ડૉ. હરિપ્રસાદ જોષી
3

સુખની સખી સંતોષ

રણછોડ શાહ
4 શિક્ષણમાં આધુનિક અભિગમ: કોમ્પ્યુટર સહાયક કાર્યક્રમની રચના ... જિતેન્દ્ર બી ભીમડા, ડો. પૃફુલસિંહ રાજ
5

અસમર્થ અને દિવ્યાંગોના સશક્તિકરણમાં  સમાવિષ્ટ શિક્ષણની ભૂમિકા

ડૉ. નિગમ બી. પંડ્યા
6 ડે સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષકોની શૈક્ષણિક સમસ્યાઓ ડૉ. સોનલ પી. પટેલ
7 હોમસ્કૂલીંગ – એક પ્રયોગ ડૉ. ઉષા શારડા
8

પંડિતયુગની કેટલીક વિશેષતા

હેમલ બ્રહમભટ્ટ
9

પ્રાથમિક શાળામાં વિદ્યાર્થીઓના શિસ્તભર્યા વર્તન વ્યવહારો

પટેલ કલ્પેશભાઈ ટી.
10 ધોરણ – ૬ ના અભ્યાસમાં મંદગતિ વિદ્યાર્થીઓના વિકાસ-કૌશલ્યો... દિપ્તી ચૌધરી
11

આગામી પેઢીના અધ્યયન અને અધ્યાપન અભિગમો

પ્રો.કેતુલભાઈ કે.પરમાર
12

ગાંધી માર્ગે ઍમિટીની પા... પા... પગલી

પ્રકાશ મહેતા
13

શિક્ષણશાસ્ત્રી ડૉ. શશિકાંતભાઈ શાહસાહેબની વિદાય

ઇન્તેખાબ અનસારી

Year-7 Issue-4 Oct-Dec-2018-Click Here

Sr. No Title Name of Author/s
1

વિચારણાનું શિક્ષણ : સ્વરૂપ, જરૂરિયાત અને પડકારો...

ડૉ. નીલેશ એસ. પંડ્યા
2

શબ્દની પાંખે ગાંધી સફર.......

ડૉ.બેલા.આર.શાહ
3

એમ લર્નિંગ : ગમે તે સ્થળે, ગમે તે સમયે અધ્યયન

વળવી અમૃતભાઈ વસંતભાઈ
4

આગામી પેઢીના અધ્યયન અને અધ્યાપન અભિગમો

કેતુલભાઈ કે.પરમાર
5

MOOC : અદ્યતન અને મુક્ત અધ્યયન

પટેલ ખુશ્બુ ડી.
6

શિક્ષક પ્રશિક્ષણમાં મોબાઈલનો વિનિયોગ

ડૉ.ભાવેશ આઈ રાવલ
7 અધ્યયન અને અધ્યાપનમાં તકનિકી સુનીલકુમાર આર જોષી
8

ક્રિકેટનાં ખેલાડીઓનો માનસિક સ્વાસ્થ્ય નો તુલનાત્મક

ડૉ. જયમલ એસ. નાયક
9

શિક્ષણમાં વોટ્સએપનો ઉપયોગ

જિજ્ઞાસા વી. પટેલ અને  વર્ષા સી. પટેલ
10 આંકાક્ષાઓના ધરતીધામનું વ્યવસ્થાપન એટલે વર્ગ વ્યવસ્થાપન ડૉ. ઉષા એસ. શારડા
11 સહકાર અને શુભેચ્છા સંદેશ શિક્ષણ દર્શન ટીમ
12 શિક્ષણ દર્શનના લવાજમ અંગે શિક્ષણ દર્શન ટીમ

Year-7 Issue-2 April-Jun-2018 -Click Here

Sr. No Title Name of Author/s
1
2
4
3
5
6
7
8
9
10

Year-7 Issue-1 Jan-March-2018 -Click Here

Sr. No Title Name of Author/s
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10